Past JCCSC Presidents

MITSUHIKO
SHIMIZU
1949
KATSUMA
MUKAEDA
1950,1951,
1963,1964
GONGORO
NAKAMURA
1952
MEIJIRO
SATO
1953
GIICHI
TAKATA
1954
MASAMI
SASAKI
1955
SHIGEMATU
TAKEYASU
1956
KENJI
ITO
1957,1958,
1971.1972,
1973
YASUTAKA
KUNIYOSHI
1959
SUSUMU
KURIHARA
1960
EIJI
TANABE
1961
KAKUO
TANAKA
1962
SHIGETOSHI
FUJII
1965
MASUO
MITAMURA
1966,1967
KIYOTO
NAKAOKA
1968,1979,
1980
TAKITO
YAMAGUMA
1969,1970
KUMANOSUKE
INADOMI
1974,1975
MASAO
MATSUDA
1976,1977,
1978,1981
TAKASHI
SAKAI
1980
KOSHIRO
TORII
1982,1983,
1984
NORITOSHI
KANAI
1985
TOSHIO
NAGAMURA
1985
TARO
KAWA
1989
AKEMI
MIYAKE
1990,1991
HOROSHI
KAWABE
1992,1993,
1994
YUZURU
FUJII
1995
ICHIRO
TAKEDA
1996,1997,
1998
HAYAHIKO
TAKASE
1999
TOM
KAMEI
2000,2001,
2002
SHINJI
ABE
2003,2004
2005
TATSUSHI
NAKAMURA
2006
TATSUHIKO
 WAKAO
2007,2008
Toshio Handa Haruo Takehana Lee Aoki
TOSHIO
HANDA
2009,2010
2011
HARUO
 TAKEHANA
2012
 YOSHIO
 AOKI
 2013, 2014, 2015